logoerasmus

2014.gadā ir sākusi darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programma Erasmus+,  kuru līdzfinansē Eiropas Savienība.

  1. Say.Write.Show.DEVELOPING PUPILS ’ AND TEACHERS’ COMMUNICATION SKILLS Informācija par projektu sk.šeitSay.Write.Show.   01.09.2016.-31.08.2018. .
  2. IS&CA. Informācija par projektu  sk. šeit: Innovative Schools And Creative Approaches ( IS&CA) 

    01.09.2016.-31.08.2018

  3. LAL@S. Informācija par projektu sk.šeit: Live And Learn At School  (LAL@S) 01.09.2014.-31.08.2016.

 

„Samsung Skola nākotnei”

 

logodzProjektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org

Biedrība “GM Integration” sadarbībā ar Zemgales vidusskolu īsteno projektu “Cīņu māksla kā fizioterapija”.
Projekta īstenošanas laika periods no 2014.gada 8.septembra līdz 2016.gada 30.aprīlim. Kopējā projekta summa ir 32500,00EUR, no kuriem 90% sedz EZZ finansējums.
Projekta līguma nr.2013.EEZ/PP/1/MEC/101/054
Projekta vispārējais mērķis ir sociālā riska pakļautiem bērniem ar biedrības “GM Integration” līdzdalību nodrošināt sociālā sektora aktivitātes, kuras veicina labklājības izaugsmi, stiprina demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā.
Projekta specifiskais mērķis ir uzlabojot biedrības kapacitāti nodrošināt sistemātiskus un mērķtiecīgus integrācijas veicinošus atbalsta pasākumus fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai un jaunu atbalstu pasākumu pieejamībai Tukuma un Talsu novadu sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem.
Projektā ir plānotas šādas aktivitātes:
1) Jaunu programmu izstrāde (Vispār attīstošā vingrošanas programmas izstrāde)
2) Veselības un fiziskās aktivitātes nodarbības un to digitālo materiālu izstrāde
3) Veselību dienu organizēšana un popularizēšana
4) Projekta publicitātes atpazīstamības veicinošie pasākumi
Projekta īstenošanas laiks 20 mēneši, īstenošanas vieta –Slampe, Tukums, Veģi. Projekta sadarbības partneris ir Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Veģi”, Biedrība „Latvijas karate-do J.K.A. federācija”, Zemgales vidusskola, Tukuma internātpamatskola.
Projekta kopējā mērķa grupa: 80 bērni un jaunieši, kā arī plānots iesaistīt sešas brīvprātīgās personas. Tukuma internātpamatskolas mērķa grupu skaits ir plānots ne mazāks kā 20 personas.
Galvenais plānotais rezultāts: nodrošināti atbalsta pasākumi fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai un jaunu atbalstu pasākumu pieejamībai Tukuma un Talsu novada sociālā riska grupas 80 bērniem un jauniešiem.

Projekta pirmajā pārskata periodā no 08.09.2014.-31.12.2014. noritēja aktīvs darbs ar projektā iesaistīto mērķa grupu, izstrādājot mērķa grupai aktivitāšu nodarbības plānu un organizējot pašas nodarbības. Mērķa grupa pārskata periodā izrādīja lielu interesi par veselības un fiziskās aktivitātes veicinošām nodarbībām, kuras vadīja Oskars Kiseļevs. Veselības un fiziskās aktivitātes veicinošām nodarbību būtība ir sekmēt dažādu tautību bērnu un jauniešu savstarpējo sapratni, balstoties uz kultūras tradicionālajām vērtībām, cienīt otra personību, iemācīt pamata līmenī aizstāvēt sevi pret agresiju, garīgas un fiziskas veselības saglabāšana un nostiprināšana- iesaistoties fiziskajās aktivitātēs, kā arī uzlabot savu veselības un fiziskās sagatavotības līmeni, un psiholoģisko noturību, tādejādi veicinot pašdisciplīnu un stabilus ieradumus attiecībā pret darbu. Mērķa grupa nodarbību laikā iegūst arī iepriekš nebijušu pieredzi par piedalīšanos sacensību gaisotnē un attīsta bērnu un jauniešu pašdisciplīnu.

Jaunāko informāciju par Comenius projekta aktivitātēm var aplūkot blogā

Projekta blogs: http://playwithmenotpc.blogspot.com/

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Nr. 2009/0325/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/005

„Sociālās atstumtības riska mazināšanas pasākumi Zemgales vidusskolā” vienošanās Nr. 2009/0325/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/005

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāte
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.
(Projekta identifikācijas Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/IPIA/VIAA/001.

ERAF projekts “Infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionālajiem traucējumiem Zemgales vidusskolā” Vienošanās Nr. 2009/0125/3DP/3.1.3.3.2/09/JPIA/VIAA/004

Speciālās izglītības programmu īstenošanas metodiskā pilnveide Zemgales vidusskolā un metodiskā centra izveide Tukuma rajonā
( 2007/0101/VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.7./0031/0586)

 

 

 

Comments are closed.