Ēdienkarte
5.-12.klase kompleksās pusdienas
I un III nedēļa
II un IV nedēļa

Par SIA „IRG” ēdināšanas pakalpojumu

1.-4.kl. pusdienas ir bez maksas.
5.-12.kl. ēdināšanas pakalpojums ir 1,42 euro:
– 0,85 euro maksā vecāki,
– 0,57 euro līdzfinansē pašvaldība,
– daudzbērnu ģimenēm un bērniem invalīdiem vecākiem jāmaksā 0,30 euro.

Samaksas kārtība: katru ceturtdienu un piektdienu vecāki vai skolēni maksā skaidrā naudā ēdnīcas kasē par nākošo nedēļu EUR  4,25 (85 centi dienā par pusdienām) vai līdz kārtējās nedēļas beigām ar pārskaitījumu bankā vai internetbankā uz firmas kontu.

  • Firmas konta rekvizīti A/S Swedbank: LV20HABA0551032431413

  • Pārskaitījuma mērķī norādīt: (vecāka vārds, uzvārds) maksa par pusdienām (brokastīm, launagu) (skolēna vārds,uzvārds, klase) no – līdz (attiecīgās nedēļas datumi no pirmdienas līdz piektdienai). Piemēram: „A.Bērziņa- maksa par pusdienām Jānim Bērziņam, 5.klase, no 9.-13.janvārim”.
  • Ja paredzams, ka skolēns nebūs skolā vienu vai vairākas dienas slimības dēļ vai neēdīs pusdienas citu iemeslu dēļ,pusdienas var atteikt. Lai atteiktu pusdienas, vecākiem līdz kārtējās dienas plkst.8.00 jāinformē par to firmas pārstāvis pa tālruni virtuvē- 63198527 (mobilā tālruņa numurs tiks norādīts skolas mājas lapā) vai, ja norādītie tālruņi ir aizņemti, pa tālruni 63198572 jāinformē skolas lietvede.
 

Comments are closed.