Jaunāko informāciju par Comenius projekta aktivitātēm var aplūkot blogā

Projekta blogs: http://playwithmenotpc.blogspot.com/

27.11.2012.Comenius Turcijā

17.decembrī 2012.

Logo  konkursa  rezultāti!!!

1.vieta – Sandis Safronovs  (turpina piedalīties un cīnīties par uzvaru starp visām 6 projekta dalībvalstīm)

2.vieta  – Ieva Pētersone

3. vieta Reiners Birners

Apsveikumi Ziemassvētkos.

Sākoties 1. adventei Zemgales vidusskolas skolēni veidoja Ziemassvētku apsveikuma kartiņas un suvenīrus Comenius projekta „Play with me not with PC” dalībvalstīm. Tie kļūs par brīnišķīgu pārsteigumu Turcijas, Grieķijas, Rumānijas, Spānijas, Itālijas partnerskolu skolēniem kā arī mums, kad mēs saņemsim apsveikumu sūtījumus no saviem draugiem.

Paldies skolēniem un viņu skolotājiem Agitai Pavloskai, Lailai Matīsai, Vijai Rudzītei par skaistajiem, latviskajiem darbiem!

Projekta koordinatore

Zane Breča

 

Paldies visiem par piedalīšanos!

Zemgales vidusskola ir uzvarējusi konkursā un ieguvusi tiesības piedalīties starptautiskā Comenius projektā
„Play with me not with PC”
Projekts sākas 2012.gada augustā un ilgst divus gadus.
Projekta mērķis ir atturēt skolēnus no pārlieku liela brīvā laika pavadīšanas pie datora un TV, tā vietā dodot priekšroku spēlēm brīvā dabā, dejošanai, muzicēšanai un dažādām mākslas un fiziskās aktivitātes izpausmēm.
Projektā piedalās 6 valstis:
Turcija (koordinētājvalsts)
• Spānija
• Itālija
• Rumānija
• Grieķija
• Latvija
Šo divu mācību gadu laikā vismaz 10 skolotājiem un 14 skolēniem tiks dota iespēja doties apmaiņas vizītēs uz projektā iesaistītajām valstīm un iesaistīties projekta aktivitātēs kā arī nākošā gada pavasarī paredzēts uzņemt viesus Zemgales vidusskolā un parādīt mūsu valsts populārākās, tradicionālās spēles, rotaļas dziesmas un dejas!

18.septembris

“Play with me not with PC”

1. kārtas konkurss

1) Sameklē un apkopo vismaz 3 latviešu tradicionālās, populārās kustību rotaļas, spēles, kuras spēsi novadīt un iemācīt skolasbiedriem.

Apkopotos materiālus iesniegt angļu valodas skolotājai Zanei Brečai līdz 24.09.

2) Esi gatavs Miķeļdienas pasākumā (28.09.) novadīt vienu no savām rotāļām.

Comenius komanda

 

 

Comments are closed.