Zemgales vidusskolas karogs:


Vienā karoga pusē attēlots Zemgales vidusskolas siluets ar valsts karogu kreisajā augšēja stūrī.
Otrā pusē uzlecoša saule, sudraboti dzeltena, ar uzrakstu: “Es apliecināšu sauli, es būšu saules pusē!”

Devīzes autore ir mūsu novadniece, dzejniece Māra Zālīte.
Šis uzraksts ir kļuvis par skolas devīzi.

Skici veidoja māksliniece Sņežana Tišlere.
Zemgales vidusskolas absolventes Vitas mamma – Janīna Puhaļska.
Jauno skolas karogu pirmo reizi izmantoja 2000.gadā, skolas 20 gadu jubilejas svinībās.

Zemgales vidusskolas logo:

Vārdi skolas himnai:

 Anitas Geidānes teksts un mūzika

Veltījums Zemgales vidusskolai

23.10.2010.

Gulbju māmiņa un tētis
Un vēl mazais cilvēkbērns,
Māras zilos ezeriņos
Saules staru izauklēts

Mazas pēdiņas un lielas,
Ceļu te uz skolu zin
Katru rītu, katru dienu
Tā kā svētkus svin.

Piedziedājums:

Ar lielu mīlestību skola tevi gaida
Ar lielu mīlestību, svētību tev rod
Un Māras austā villainīte ik rītu smaida
Un kad tu atnāc – pretī rokas dod.

Ar lielu mīlestību skola tevi gaida
Ar lielu mīlestību, svētību nes te
Un Māras austā villaine ik rītu smaida
Un kad tu atnāc – tevi izauklē.

2. Parunā ar putniem, kuri
Ezerā kā ziedi zied
Skola Māras acīm skatās
Un tad jautā, kā tev iet

Mazas pēdiņas un lielas
Ceļu te uz skolu zin
Katru rītu, katru dienu
Tā kā svētkus svin.

Mūzika:  03 Track 3

 

Comments are closed.