Aktuālā informācija

eu_muzhprog.jpgProjekts “Teach Two”

10.01.2014.

“Teach TWO” projekta skolas apmeklē AHHAA zinātnes centru

Mācību ekskursija janvāra sākumā uz zinātnes centru AHHAA, Igaunijā, bija balva tām projekta „Teach TWO” skolu komandām, kurām pietika spēka un izturības piedalīties projektā no sākuma līdz beigām un izpildīt patstāvīgos uzdevumus, kuros bija jāiesaistās skolēniem, mācībspēkiem un skolas personālam.
Projektā „Teach TWO”, kas ilga divus gadus, kopā piedalījās 21 skola Latvijā,  20 skolas Itālijā, 6 skolas Apvienotajā Karalistē un 5 skolas Grieķijā.
Projekta mērķis bija veicināt skolēnu izpratni un izglītošanu enerģijas taupīšanas un energoefektivitātes jautājumos ar skolas ēku izpētes un izglītības aktivitāšu palīdzību.
Projekta laikā pedagogi un skolēni apguva teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas nepieciešamas ēku energoefektivitātes izpētei. Iegūtas zināšanas  tika izmantotas praktiski, un pedagogu vadībā tika veiktas aptaujas, mērījumi, aprēķini un veidoti savu skolu ēku energoefektivitātes pārskati, kā arī izstrādāti ieteikumi, lai samazinātu siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu.
Projekta īstenotāju vārdā vēlos pateikties visām skolām par iesaistīšanos projekta aktivitātēs. Īpašs paldies Jaunpiebalgas vidusskolas komandai un pedagoģei Lienei Lorencei par nopietno attieksmi un labi paveikto darbu.
Projekta mācību metodiskie materiāli pieejami projekta vietnē.

“TEACH TWO- teach to waste 0”, 2011.-2013., “MĀCIES TAUPĪT – metodiski ieteikumi izpratnes veicināšanai par energoresursu efektīvu izmantošanu mācību iestādēs” ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekts (projekta Nr.LLP-LDV-TOI-11-IT-648). Projekta mērķis ir veicināt skolēnu izpratni un izglītošanu enerģētikas un energoresursu taupīšanas jautājumos. Tā ietvaros skolēni savu pedagogu vadībā veiks mācību iestādes elektroenerģijas patēriņa auditu un izstrādās ieteikumus patēriņa samazināšanai. Projekta dalībvalstis – Itālija, Grieķija, Lielbritānija, Īrija, Austrija, Latvija (VISC). Plašāka informācija pieejama projekta interneta vietnē www.teach2project.eu

 

Comments are closed.