2013.gada 28.,29.,30. oktobris Latvija Tukums.

„Talanta, emocionālās inteliģences, tolerances, radošuma izmantošana un starpkultūru sadarbība efektīvam pedagoģiskajam darbam”

 

Dažādu kultūru vērtību izmantošana radošo spēju un talantu izkopšanai un zināšanu padziļināšanai

Pasākumu plānošana, organizēšana, vadīšana un dalība tajā

Radošuma attīstīšana un auditorijas pozitīvas attieksmes veidošana un noturēšana

Mūzikas un mākslas izglītības nozīme mūsdienu komunikācijas procesā

Kustību, skaņu, zīmējumu un elpošanas vingrinājumu izmantošana savu emociju pārvaldīšanā un komunikācijā ar izglītojamiem

30.oktobra Tukuma kultūras namā ar koncertu “Solis augšup” noslēdzās projekts skolotājiem “Trīs citādās dienas”. Koncertā piedalījās arī Zemgales vidusskolas skolotāji.  Mūsu skolēniem jau trīs reizes bija iespēja piedalīties organizācijas “The Young Americans” vadītajos projektos – Lietuvā,Igaunijā un Latvijā. Tagad pirmo reiz Eiropā šo projektu “Jaunie amerikāņi” vadīja skolotājiem.

Skolotāji tikai 12 stundu laikā sagatavoja priekšnesumus koncertam,taču galvenais bija gūtās zināšanas un pieredze radošai un pozitīvai darbībai. Skolotāju kursos vēl nekad iepriekš nebija tik daudz smaidu un smieklu!

Paldies Svetlanai Brasnujevai un Tukuma jauniešu centra darbiniekiem par projekta organizešanu.

koncerts_amer2013 881

 

Comments are closed.