Skolā tiek īstenotas 4 izglītības programmas:

Pamatizglītības programma (programmas kods – 21011111)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

(programmas kods – 31011011)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

(programmas kods 21015611)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem fiziskās attīstības traucējumiem

(programmas kods 21015311)

Valsts aizsardzības mācība Zemgales vidusskolā sk. šeit

Prezentācija

Skolā otro gadu darbosies interešu programma “Esi Līderis – vislatvijas skolu projekts, kas jau 16 gadus dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā.

Projekta paredzēts 7.-9. klašu un 10.-12. klašu skolēniem. Vairāk par projektu var uzzināt mājaslapā www.esilideris.lv, kā arī visiem ieinteresētajiem skolēniem vērsties pie projekta skolotājas Lienes Jurševskas.

 

 

Comments are closed.