logoerasmus

2014.gadā ir sākusi darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programma Erasmus+,  kuru līdzfinansē Eiropas Savienība.

 1. Say.Write.Show.DEVELOPING PUPILS ’ AND TEACHERS’ COMMUNICATION SKILLS Informācija par projektu sk.šeitSay.Write.Show.   01.09.2016.-31.08.2018. .
 2. IS&CA. Informācija par projektu  sk. šeit: Innovative Schools And Creative Approaches ( IS&CA) 

  01.09.2016.-31.08.2018

 3. LAL@S. Informācija par projektu sk.šeit: Live And Learn At School  (LAL@S) 01.09.2014.-31.08.2016.
 • Zemgales vidusskola piedalījās konkursā un guva atbalstu piedalīties Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā.
Projekta norises laiks – 01.09.2016.-31.08.2018.
Projekta ilgums – 2 gadi
Projekta nosaukums –  Say.Write.Show.
Projektā iesaistītas 6 dalībvalstis, 7 partnerskolas –
1.Rumānija (2 skolas)
2. Turcija
3. Spānija
4. Itālija
5. Polija
6. Latvija (5.-8. klases)
Projekta mērķis: sekmēt skolēnu un skolotāju komunikācijas, sadarbības prasmes.
Projekta mērķis sevī ietver arī datorprasmju uzlabošanu partnerskolās un skolotāju zināšanu padziļināšanu mācību metožu daudzveidīgā pielietošanā, mācot dažādus mācību priekšmetus.
Projekta mēŗķis tiks sasniegts starptautiskā sadarbībā caur skolēnu un skolotāju vizītēm partnerskolās, salīdzinot dažādu valstu izglītības sistēmas, smeļoties pieredzi partnerskolotāju vadītajās mācību stundās un iepazīstot citu Eiropas valstu vēsturi un kultūru.

Informācija par projektu Say.Write.Show.

DEVELOPING PUPILS ’ AND TEACHERS’ COMMUNICATION SKILLS

 • Zemgales vidusskola piedalījās konkursā un guva atbalstu piedalīties Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā.

Projekta norises laiks- 01.09.2014.-31.08.2016.

Projekts ilgums -2 gadi.

Projekta tēma- Live And Learn At School  (LAL@S)  logoLOGO SONProjekta 6 dalībvalstis-

 1. Turcija
 2. Itālija
 3. Grieķija
 4. Spānija
 5. Polija
 6. Latvija (10.-12.klases)
Projekta mērķis- radīt dalībvalstu skolās skolēniem labvēlīgu un draudzīgu vidi, lai paaugstinātu skolēnu mācību motivāciju, rosinātu interesi par apgūstamajiem mācību priekšmetiem un ārpusstundu aktivitātēm.

Informācija par projektu Live And Learn At School  (LAL@S)

 

 

Comments are closed.