Tukuma rajona Zemgales vidusskola atrodas uz robežas starp Kurzemi un Zemgali, Tukuma – Jelgavas šosejas malā – 16 km no Tukuma. Skola darbu uzsākusi 1980. gadā. Tā celta pēc individuāla projekta (autori V. Savisko un I. Jēkabsons). Skola sastāv no 24 mājiņām – mācību kabinetiem, kuri savienoti ar plašiem gaiteņiem un grupējās ar aktu zāli un administratīvo korpusu. ir liela sporta zāle.
Skolas celtniecību veica p/s Zemgale būvbrigāde. Lieli nopelni skolas tapšanā ir bijuši saimniecības direktoram A. Batņam un pirmajai vidusskolas direktorei R. Morusai

Zemgales vidusskolai 30 darbības gadi saistās ar sešu direktoru vārdiem:

Rasma Morusa no 1953. – 1983.g.

Zigfrīds Grinpauks no 1983. – 1986.g.

Aleksandrs Dementjevs no 1986. – 1989.g.

Zigurds Strīgelis no 1989. – 1994.g.

Uldis Strenga no 1994. – 1999.g.

Vladimirs Skuja no 1999. – 2011.g.

Zigfrīds Grinpauks no 2011. – 2013.g.

Vladimirs Skuja no 2013.g.

Grūtākais uzdevums bija R. Morusai – pārraudzīt skolas celtniecību, rūpēties par jaunās skolas iekārtošanu, mācību līdzekļu iegādi, kā arī par skolotāju kadru nokomplektēšanu vidusskolas klasēm. Jaunā skola pārgāja uz kabinetu sistēmu, kas bija jaunums skolas darbā. Vienlaicīgi tika uzsākta sešgadīgo bērnu apmācīšana, kas bija eksperiments. Nākošajiem direktoriem bija jāturpina iesāktais darbs un jādomā par to, lai skolā būtu labāk gan skolēniem, gan skolotājiem. Daudz problēmu vienmēr ir bijis ar skolas uzturēšanu kārtība, apkuri, jumta remontu. Ja skolas pirmajos gados priekšrocības bija tās lielie plašumi, tad, laikiem mainoties tas kļuva par dārgu prieku. Par mācību darbu skolā ir rūpējušies vairāki direktoru vietnieki:

Regīna Šveice no 1962. – 1982.g.

Velta Lekse no 1982. – 1993.g.

Vita Diķe no 1993. – 1998.g.

Inguna Kampāne no 1998. – 2000.g.

Sandra Ieviņa no 2000. – 2012.g.

Inta Lasmane no 2012. – 2013.g.

Liene Učelniece no 2013.g.

Skolas galvenais uzdevums ir dot skolēniem vispusīgas un kvalitatīvas zināšanas. Skolotāju darbs, stundu kvalitāte, skolēnu zināšanas ir bijis uzmanības centrā vienmēr. Pār ārpusklases darbu skolā atbildēja:

Dace Francēviča

Ausma Zvirbule

Svetlana Brasnujeva

Aija Skuja

Agita Ivanova

Skolēniem tiek piedāvātas visplašākās iespējas attīstīt savas spējas un talantus daudzos ārpusstundu pulciņos un pašdarbības kolektīvos gan skolā, gan kultūras pilī, ar ko skolai ir visciešākā sadarbība.

Zemgales vidusskolā strādā daudz labu un talantīgu skolotāju, kuri ir ieguvuši skolēnu cieņu. Skolotāju sastāvs un skaits ir mainījies pavisam nedaudz. 1995./96.m.g. mūsu skola sasniedza vislielāko skolēnu skaitu skolas pastāvēšanas vēsturē – 402

 

Comments are closed.