Liene Učelniece

Zemgales vidusskolas direktore, matemātikas skolotāja

Evija Baumane

Direktora vietnieks mācību darbā, sākumskolas skolotāja

Aleksandra Leimane

Direktora vietnieks informācijas tehnoloģiju jomā, informātikas, matemātikas skolotāja

Agita Ivanova

Sākumskolas skolotāja

Ilze Ķēniņa

Sākumskolas skolotāja

Sandra Barsineviča

Izglītības psihologs

Svetlana Brasnujeva

Angļu un krievu valodas skolotāja

Zane Breča

Angļu valodas un informātikas skolotāja

Ērika Dembicka

Bibliotekārs, sākumskolas skolotāja

Reinis Duksītis

Sporta skolotājs

Aivars Jurševskis

Fizikas skolotājs, ģeogrāfijas  skolotājs

Inta Lasmane Matemātikas skolotāja

Ligita Kulmane

Sākumskolas skolotāja, logopēds

Erita Linde

Matemātikas skolotāja

Ričards Neimanis

Mājturības skolotājs

Daina Grīnvalde

Sākumskolas skolotāja

Maruta Kārkliņa

 Sociālo zinību,  kulturoloģijas, mājturības skolotāja

Agita Pavlovska

Sākumskolas skolotāja

Baiba Reinberga

Latviešu valodas, literatūras skolotāja

Signe Pranča

Mūzikas skolotāja

Guntis Skuja

Vēstures skolotājs

Aksana Strogonova

Latviešu valodas skolotāja

Arta Blumberga

Ķīmijas skolotāja

Sintija Valucka Bioloģijas skolotāja

Laila Vēvere

Angļu valodas skolotāja

Linda Vītiņa Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Aiga Paegle

Ekonomikas skolotāja

Baiba Zunde

Sporta skolotāja

 

 

 

 

 

Comments are closed.