Zemgales vidusskolas Interešu izglītības un pulciņu nodarbību grafiks 2017./2018.m.g. I sem.

 • Zīmēšana (1.-9.) –  sk. A. Pavlovska
 • Avīze “Ezīc” (6.-12.) – sk. B. Reinberga
 • Mazpulki “Saulespuķe” (2.-5.) – sk. A.Blumberga  http://www.mazpulkizevid.blogspot.com/  Mazpulcēni
 • Vides pētnieki -S.Valucka
 • Sporta spēles (1.-5.kl.) – R.Duksītis
 • Citas sporta spēles (5.-12.) – R.Duksītis
 • Vispusīgā fiziskā sagatavotība  (5.-12.) – R.Duksītis
 • Koris (1.-4.) – S.Pranča
 • Koris (5.-12.) – S.Pranča
 • Ansamblis (1.-4.) – S.Pranča
 • Novadpētniecība (10.-12.) – G. Skuja
 • Aušanas pulciņš –  M.Kārkliņa
 • “Darīsim kopā!”( 1.-4.kl.) – D.Grīnvalde
 • ”Esi Līderis”( 10.-12.kl.) – A.Paegle
 • Jansargi (1.-4.kl.) – J.Grīslītis
 • Šaha klubiņš – A.Jurševskis
 • Robotika – A.Leimane
 • Radio – L.Vītiņa

 

 

 

Comments are closed.