Dokumentu pieņemšana darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00.
Uzziņas 27009093

Prezentācija par skolu: sk. šeit.
Uzņemšana 1.klasē:

 • iesniegums (pēc parauga iesniegums);
 • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);
 • vecākiem izsniegto pirmsskolas izglītības iestādes rakstisko informācija par pirmsskolas izglītības satura apguves sasniegumiem;
 • dzimšanas apliecības kopija.

Uzņemšana 10. klasē:
Iestājoties jāiesniedz šādi dokumenti (jāuzrāda oriģināli):

 • iesniegums (pēc parauga iesniegums );
 • dzimšanas apliecības kopija;
 • apliecību par pamata izglītību kopija;
 • sekmju izraksta kopija;
 • skolēnu medicīniskā karte (026/u).

Skolā tiek īstenotas 4 izglītības programmas:

Pamatizglītības programma (programmas kods – 21011111)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (programmas kods – 31011011)

Valsts aizsardzības mācība Zemgales vidusskolā  sk.šeit

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem fiziskās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015311)

 • Skolā otro gadu darbosies interešu programma “Esi Līderis” – vislatvijas skolu projekts, kas jau 16 gadus dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā.
 • Projekta paredzēts 7.-9. klašu un 10.-12. klašu skolēniem. Vairāk par projektu var uzzināt mājaslapā www.esilideris.lv, kā arī visiem ieinteresētajiem skolēniem vērsties pie projekta skolotājas Lienes Jurševskas.

Prezentācija

 

Comments are closed.