Mēs lepojamies!

2016.-2017.m.g.

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu bioloģijas 8.klašu olimpiādes rezultāti:

Samanta Kožurova – 9.vieta, sk. Sintija Valucka

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu informātikas 7.klašu olimpiādes rezultāti:

Ričards Sinkjavičs – 9.vieta, sk. Aleksandra Leimane

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu angļu valodas atklātās 7.-8.klašu olimpiādes rezultāti:
  Ričards Sinkjāvičs, 7.klase – 4.vieta, Rihards Balceris, 8.klase – 11.vieta, skolotāja Zane Breča
 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu mūzikas 5. – 12.klašu olimpiādes rezultāti:
  • mūzikas 5. – 8.klašu (jaunākā grupa, B): Sintija Mieze, 6.klase – 6.vieta
  • mūzikas 9. – 12.klašu (vecākā grupa, B): Kristiāns Jakubovskis – 6.vieta
  • skolotāja Signe Pranča
 • Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 8. konferences rezultāti:

Kulturoloģijas sekcija

Rūdolfs Grasis “Rupjmaizes tapšana mājas apstākļos” – 3. vieta, izvirzīts uz Latvijas 41. izglītojamo zinātnisko konferenci, sk. Maruta Kārkļiņa

Informātikas sekcija

Raimonds Stepanovs “Šifrēšanas kalkulatora izveide” – 3.vieta, apliecinājums (tiesības iestāties LLU ārpus konkursā par valsts finansējumu), izvirzīts uz Latvijas 41. izglītojamo zinātnisko konferenci, sk. Aleksandra Leimane

Veselības zinātnes sekcija

Evija Beidzale “Veselīga uztura pamatprincipu ievērošana pusaudža vecumā” – 3. vieta, sk. Solvita Viekale

Inženierzinātņu sekcija

Arnis Igovens “Televīzijas spēles “Risks” darba galda izveide” – atzinība, sk. Aivars Jurševskis

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu  matemātikas atklātās olimpiādes rezultāti:
 • Māris Brečs, 4.klase – 6.vieta, skolotāja Agita IvanovaEdgars Ķiņķeris, 3.klase – piedalīšanos, skolotāja Daina GrīnvaldeToms Vizbulis, 2.klase – 10.vieta, Kārlis Anmanis 2.klase – 10.vieta, skolotāja Agita Pavlovska
 • Tukuma, Engures, Kandavas un Jaunpils novadu angļu valodas atklātās 10.-12..klašu olimpiādes rezultāti:
  Oskars Malafajs– 1.vieta, Samanta Līva Avota – 7.vieta, Roberts Rezevskis – 2.vieta, skolotāja Laila Vēvere
 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu angļu valodas atklātās 9.klašu olimpiādes rezultāti:
  Elizabete MuzikanteMargarita Baranova– piedalīšanās, skolotāja Zane Breča
 • Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novadu ģeogrāfijas olimpiādes rezultātiIeva Pētersone -2.vieta, Oskars Malafajs – 7.vieta, skolotājs Aivars Jurševskis
 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vizuālās mākslas 1.-12. klašu olimpiādes rezultāti:

Rūta Beidzale (2.klase) – 2.vieta; Dinija Medne (3.klase), Paula Francberga (4.klase), Linda Vicinska (5.klase), Sintija Mieze (6.klase), Katrīna Stepanoviča (7.klase), Margarita Baranova (9.klase) – piedalīšanos, sk. Agita Pavlovska

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu  glītrakstīšanas konkursa rezultāti:

Melānija Bļase (1.klase) – 7.vieta, Patriks Sniedze (1.klase) – 8.vieta, sk Ligita KulmaneAgris Hauberts (2.klase) – 8.vieta, Marks Rušiņš (2.klase) – 12.vieta, sk. Agita PavlovskaBeatrise Zunde (3.klase) – 6.vieta, Dinija Medne (3.klase) – 6.vieta, sk Daina GrīnvaldeMareks Vizbulis (4.klase) – 6.vieta, sk. Agita Ivanova

 • Tukuma un Engures novadu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences rezultāti 24.02.2017.

Socioloģija

Megija Pētersone – “Sociālo tīklu popularitātes un iespēju izmaiņas Latvijā no 2011. gada līdz 2016. gadam” – 1.vieta, Izvirzīts uz reģiona SZPD, sk. Liene Jurševska

Inženierzinātne

Arnis Igovens – “Televīzijas spēles “Risks” darba galda izveide“- 2.vieta, Izvirzīts uz reģiona SZPD, sk. Aivars Jurševskis

Kulturoloģija

Rūdolfs Grasis – “Rupjmaizes tapšana mājas apstākļos” – 1. vieta, Izvirzīts uz reģiona SZPD, sk. Maruta Kārkļiņa

Zemes zinātnes

Klāvs Regnārs Kamerāds – “Svārstmigrācija Zemgales vidusskolā” – atzinība, sk. Aivars Jurševskis

Fizika

Rainers Subris– “LED spuldžu izstarotā apgaismojuma salīdzinājums ar cita veida spuldzēm” – atzinība, sk.Aivars Jurševskis

Informātika

Raimonds Stepanovs – “Šifrēšanas kalkulatora izveide” – 2.vieta. Izvirzīts uz reģiona SZPD. sk. Aleksandra Leimane

Veselības zinātne

Evija Beidzale“Veselīga uztura pamatprincipu ievērošana pusaudžu vecumā” – 3.vieta. Izvirzīts uz reģiona SZPD, sk. Solvita Viekale

Vanesa Pedera“Gaisa kvalitātes ietekme uz plaušu dzīvības tilpumu” – atzinība. sk. Sintija Valucka

 • Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadu ķīmijas olimpiādes rezultāti:

Rolands Ķiņķeris (10.klase) – 3. vieta, Ieva Pētersone (11.klase) – 3.vieta, Margarita Baranova (9.klase)  – atzinība, sk. Arta Blumberga

 • Tukuma, Engures, Kandavas un Jaunpils novadu ekonomikas 10. -12. klašu olimpiādes rezultāti:

Megija Pētersone (11.klase) – 3.vieta, Mārtiņš Dambis (12.klase) – 4. vieta, sk. Liene Jurševska

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu fizikas olimpiādes rezultāti:

 Ieva Pētersone –   2. vieta, Margarita Baranova (9.klase) – 6. vietu, Kristiāns Jakubovskis  – 6. vietu un Artis Zīriņš  – 8.vieta,  sk. Aivars Jurševskis

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vēstures olimpiādes rezultāti:

Margarita Baranova – 4. vieta, sk. Guntis Skuja

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu krievu valodas (svešvalodas) 8.- 9.klašu  olimpiādes rezultāti:

Margarita Baranova – 1. vieta, Enrike Ržiščevs – 5. vieta, Kristaps Švīpis – piedalīšanos, sk. Svetlana Brasnujeva

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu apvienības latviešu valodas un literatūras 8.- 9.klašu  olimpiādes rezultāti:

Amanda Paula Zagorska – 5.vieta, Margarita Baranova – 4. vieta, sk. Baiba Reinberga

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu tiešsaistes programmēšanas olimpiādes rezultāti:

jaunākā grupā – Rolands Ķiņķers – 1.vieta, vecākā grupā – Ieva Pētersone – piedalīšanos.

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu  bioloģijas olimpiādes rezultāti:

Margarita Baranova (9.klase) – 2.vieta, Kristiāns Jakubovskis (10.klase) – 2.vieta, Ieva Pētersone (11.klase) – 1.vieta, Ērika Preinberga (12.klase) – 3.vieta, sk. Sintija Valucka

 • Kārlim Ķezberam veltītājs konkurss “Pasakas par dzīvniekiem”:

Amanda Paula Zagorska 8.kl.  – atzinība par pasaku “Nodevība”, sk. Baiba Reinberga

 

 

Mēs lepojamies!

2015.-2016.m.g.

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu bērnu un jauniešu video un animācijas īsfilmu konkursa „Kas notiek mežā?” rezultāti:
Elīza Eikena 1.klase – „Pastaiga”- laureāts, sk. Sintija Valucka
Maija Breča 1. klase – “Ziemassvētki mežā”- laureāts, sk. Aleksandra Leimane
Pateicības ieguvušie darbu autori:
Alise Franckēviča 5.klase -„Vilka un tauriņarotaļas”,sk. Sintija Valucka; Estere Krūze 1. klase -“Lāču dzimšanas diena”, Toms Vizbulis 1.klase -“Pavasara lietus”,  sk.Aleksandra Leimane
 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu fizikas 8. un 9.klašu atklātās olimpiādes rezultāti:

komanda: Stefānija Pavlova, Margarita Baranova, Kristiāns Jakubovskis, Agris Gavars – 2. vieta

Margarita Baranova  – 5.vieta, Kristiāns Jakubovskis – 5.vieta, Stefānija Pavlova – piedalīšanos,  Agris Gavars – piedalīšanos, skolotājs Aivars Jurševskis

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu mājturības un tehnoloģiju 5. -8.klašu radošo darbu izstādes rezultāti:

Margarita Baranova – 3. vieta, Sabīne Olšteina, Amanta Muceniece, Katrīna Stepanoviča – piedalīšanos, skolotāja Maruta Kārkļiņa

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu mājturības un tehnoloģiju 5. -8.klašu mājturības un tehnoloģiju olimpiādes rezultāti:

Margarita Baranova – 3. vieta, Katrīna Stepanoviča – 6.vieta, Amanta Muceniece – piedalīšanos, Sabīne Olšteina – piedalīšanos, skolotāja Maruta Kārkliņa

Kristaps Eikens – 7.vieta, Jānis Švēde – 8.vieta, skolotājs Mareks Lavrinovičš

 • Tukuma novada literātu konkursa Pelēkie brāļi rezultāti

Kategorija “ESEJAS”  “Kāpēc man vajadzīgs pelēkais brālis?

6.-8.kl.grupā:  3.vieta – Margarita Baranova

9.-10.kl. grupā: 1.vieta – Megija Pētersone, 3.vieta – Ieva Pētersone

Kategorija “Patversmes stāstiņi”

6.-8.kl. grupā: 1.vieta – Stefānija Pavlova

9.10. kl.grupā: 1.vieta  – Laura Lasmane , 3.vieta – Kristiāns Jakubovskis

Paldies sk. Baibai Reinbergai un Lindai Vītiņai.

 • Konkurss 7.klasēm “Domā ātri, domā lēnām”.

Samanta Kožurova – 6.vieta, Elīna Brokāne – 8.vieta, Amanda Paula Zagorska –  8. vieta, Rojs Suveizda – 7.vieta

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 7.klašu informātikas olimpiādes rezultāti:

Amanda Paula Zagorska – 3.vieta,  skolotāja Aleksandra Leimane.

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 8.klašu sociālo zinību olimpiādes rezultāti:

Margarita Baranova, Stefānija Pavlova, Elizabete Muzikante – atzinība, skolotāja Liene Jurševska

 • 2.Zemgales reģionālās angļu valodas olimpiādes rezultāti:

Roberts Rezevskis  – atzinība, skolotāja Laila Vēvere

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 4.klašu skolēnu pētniecisko darbu konkursa rezultāti:

Evelīna Vaišneraite – atzinība, Kristers Jānis Brečs – atzinība, skolotāja Ligita Kulmane.

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vizuālās mākslas atklātās olimpiādes rezultāti:

Dinija Medne 2.klase -3.vieta, Margarita Baranova 8.klase – 6.vieta, Katrīna Sprice, Evelīna Vaišneraite, Sintija Mieze, Dāvids Sniedze, Laura Lasmane – piedalīšanos, skolotāja Agita Pavlovska

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu konkurss “Taureņu balsis 2016”Zemgales vidusskolas 1.-4. klašu koris  – 2. pakāpe, skolotāja Signe Pranča.
 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu ģeogrāfijas olimpiādes rezultāti:

Stefānija Pavlova 8.klase – 3. vieta, Amanda Paula Zagorska 7.klase – 5. vieta, Ieva Pētersone 10.klase – 7. vieta un Kristiāns Jakubovskis  9.klase- piedalīšanos, skolotāja Liene Jurševska.

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu ķīmijas olimpiādes rezultāti:

Ieva Pētersone (10.klase) – 2.vieta, Kristiāns Jakubovskis – piedalīšanos, Skolotāja Arta Blumberga

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu kombinētās 1.-2.klašu atklātās olimpiādes rezultāti:

Kārlis Anmanis 1.klase – 7.vieta, Rūta  Beidzāle – piedalīšanos, skolotāja Agita Pavlovska

Dinija Medne, Roberts Pētersons 2.klase – piedalīšanos, skolotāja Daina Grīnvalde

 • Vēstures 22. valsts olimpiādes 9. klašu rezultāti:

Kristiāns Jakubovskis – atzinība, skolotājs Guntis Skuja

 • Zemgales vidusskolas skolēnu rezultāti zinātniski pētniecisko darbu konferencē Jelgavā 23.03.2016.:

Mārtiņš Dambis – 1.vieta informātikas sekcija, iegūta budžeta vieta LLU, izvirzīts uz valsts SZPD.

Ieva Pētersone -3.vieta fizikas sekcija, iegūta budžeta vieta LLU. Paldies skolotājiem Aleksandrai Leimanei un Aivaram Jurševskim.

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu  latviešu valodas atklātās olimpiādes rezultāti:

Paula Francberga 3.klase – piedalīšanos, skolotāja Agita Ivanova

Alise Eikina 4.klase – 7.vieta, skolotāja Ligita Kulmane

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu  matemātikas atklātās olimpiādes rezultāti:

Māris Brečs 3.klase – 6.vieta, skolotāja Agita Ivanova

Santa Francberga – piedalīšanos, skolotāja Ligita Kulmane

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu angļu valodas atklātās 10.-12..klašu olimpiādes rezultāti:
  Roberts Rezevskis – 2.vieta, skolotāja Laila Vēvere
 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu angļu valodas atklātās 7., 8.klašu olimpiādes rezultāti:
  Stefānija Pavlova – 3.vieta, Amanda Paula Zagorska – piedalīšanās, skolotāja Zane Breča
 • Tukuma un Engures novadu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences rezultāti 25.02.2016.

Bioloģija

Ērika Preinberga – “Mikroviļņu ietekme uz sēklu dīgtspēju” – atzinība. sk. Sintija Valucka

Zemes zinātne, arī ekonomiskā ģeogrāfija

Artis Zīriņš – “Demogrāfiskās situācijas analīze Tukuma novadā” – 2.vieta. sk. Jana Novicka

Fizika

Ieva Pētersone – “Bezvadu eletroenerģijas pārvade” – 2. vieta. Izvirzīts uz reģiona SZPD. sk.Aivars Jurševskis

Informātika

Mārtiņš Dambis – “Zemgales vidusskolas muzeja digitālās ekspozīcijas izveide” – 2.vieta. Izvirzīts uz reģiona SZPD. sk. Aleksandra Leimane

Psiholoģija

Elīna Batņa “Valodas barjeras problēmas angļu valodas apguvē 9. – 12.klasēs” – 2.vieta.sk. Laila Vēvere

Vides zinātne

Miķelis Jēkabsons“Dabas pieminekļi Džūkstes pagastā” – atzinība. sk. Jana Novicka

 • Jaunrades konkurss, kas veltīts Jaņa Rozentāla 150. dzimšanas dienai, „Dzīve kā palete, raiba un krāsaina…”(J.Rozentāls). Margarita Baranova – laureāts, skolotāja Agita Pavlovska 
 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu angļu valodas atklātās 7., 8.klašu olimpiādes rezultāti:
  Stefānija Pavlova – 3.vieta, Amanda Paula Zagorska – piedalīšanās, skolotāja Zane Breča
 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu fizikas olimpiādes rezultāti:

Anna Leškoviča – 3. vieta, Ita Tinkeviča – 3.vieta, Artis Zīriņs – piedalīšanos, skolotāja Svetlana Brasnujeva

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu matemātikas olimpiādes rezultāti:

Ričards Sinkjavičs (6.klase) – piedalīšanos, Mārtiņš Muzikants (5.klase) – piedalīšanos, skolotāja Inta Lasmane

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu fizikas olimpiādes rezultāti:
  Ieva Pētersone (10. klase) – 6. vieta, Agneta Muceniece (12.klase) – 6.vieta, Kristiāns Jakubovskis (9.klase) – Atzinība,
  sk. Aivars Jurševskis
 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu  latviešu valodas un literatūras 8., 9.klašu olimpiādes rezultāti:

Margarita Baranova (8.klase) – 2.vieta, skolotāja Baiba Reinberga

Laura Lasmane (9.klase) piedalīšanos, skolotāja Linda Vītiņa

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu ekonomikas olimpiādes rezultāti:

Agneta Muceniece (12.klase) – 4.vieta, Mārtiņš Dambis (11.klase) – 5.vieta, sk. Liene Jurševska

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vēstures 9.klašu olimpiādes rezultāti:

Kristiāns Jakubovskis – 1. vieta, skolotājs Guntis Skuja

 • Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „LIDICE 2016” tēma –Izglītība.

Margarita Barānova, Stefānija Pavlova atzinības un balvas par veiksmīgu dalību konkursā. Viņu darbi tiek izvirzīti konkursa Latvijas 2.kārtai. Elīza Eikena un Rūta Beidzale konkursa 1.kārtas ieguva Tukuma novada Izglītības pārvaldes pateicības. Apsveicam skolēnus un skolotāju Agitu Pavlovsku!

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu  bioloģijas olimpiādes rezultāti:

Kristiāns Jakubovskis – 1. vieta, Ieva Pētersone – 1.vieta,  Līga Siljāne -2. vieta, Margarita Baranova – 4. vieta, skolotāja Sintija Valucka

Mēs lepojamies ar saviem sportistiem!

 • Laurim Linardam Silam 1. vieta augstlēkšanā;
 • Adrianam Pederam 2. vieta augstlēkšanā;
 • Miķelim Jēkabsonam 3. vieta šķēpa mešanā;
 • Mārtiņam Dambim 3. vieta 110 m/b;
 • Kristai Kārkliņai 3. vieta 110 m/b;
 • Kristai Kārkliņai 2. vieta augstlēkšanā;
 • Madara Šemetai 2. vieta 100m;
 • Gitai Suškovai 3. vieta 1500m;
 • Gitai Suškovai 1. vieta augstlēkšanā;
 • Laurim Strautiņam 2. vieta 400 m;
 • Laurim Stratiņam 1. vietu augstlēkšanā.

Paldies mūsu skolotājam Reinim Duksītim!

 

Mēs lepojamies!

2014.-2015.m.g.

 • Vēstures 21. valsts olimpiādes 9. klašu rezultāti:

Ieva Pētersone – atzinība, skolotājs Guntis Skuja

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu atklātās bioloģijas 8.klašu olimpiādes rezultāti:

Kristiāns Jakubovskis – 2. vieta, skolotāja Zaiga Širina

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu atklātās informātikas 7.klašu olimpiādes rezultāti:

Margarita Baranova – 3. vieta, Stefānija Pavlova – atzinība, skolotāja Aleksandra Leimane

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu atklātās atklāto vizuālās mākslas olimpiāžu rezultāti:

Dinija Medne (1.kl.) – 2. vieta, Gerda Sproģe (2.kl.) – 7.vieta, Katrīna Elizabete Zvirbule  (4.kl.) – piedalīšanos, Margarita Baranova (7 kl.) – piedalīšanos, Ieva Pētersone (9.kl.) – piedalīšanos, skolotāja Agita Pavlovska

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu atklātās kombinētās 1.klašu olimpiādes rezultāti:

Dinija Medne – 7.vieta, skolotāja Daina Grīnvalde

 •  Tukuma, Engures un Jaunpils novadu atklātās kombinētās 2.klašu olimpiādes rezultāti:

Gerda Sproģe – piedalīšanos, skolotāja Agita Ivanova

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu atklātās matemātikas 3.klašu olimpiādes rezultāti:

Santa Francberga – piedalīšanos, skolotāja Ligita Kulmane

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu atklātās matemātikas 4.klašu olimpiādes rezultāti:

Mārtiņš Muzikants – piedalīšanos, skolotāja Agita Pavlovska

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu atklātās latviešu valodas 3.klašu olimpiādes rezultāti:

Ieva Graudiņa – piedalīšanos, skolotāja Ligita Kulmane

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu atklātās latviešu valodas 4.klašu olimpiādes rezultāti:

Sintija Mieze – 6. vieta, skolotāja Agita Pavlovska

 • Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 6. konference:

Apsveicam Lauru Patmalnieci ar atzinību un Elvi Kudiņu ar 1. vietu Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 6. konferencē. Paldies skolotājam Z. Širinai un A. Leimanei par ieguldīto darbu.

 •  Tukuma, Engures un Jaunpils novadu atklātā glītrakstīšanas 1. – 4.klašu konkursa rezultāti:

Dinija Medne (1.klase) – 2.vieta, sk. Daina Grīnvalde

Gerda Sproģe (2.klase) – 4. vieta, sk. Agita Ivanova

Evelīna Vaišnaraite (3.klase) – 7.vieta, sk. Ligita Kulmane

Sintija Mieze (4.klase) – 7.vieta, sk. Agita Pavlovska

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu angļu valodas 5., 6.klašu konkursa rezultāti:

Ričards Sinkjavičs, Amanda Paula Zagorska, Rihards Balceris – 6.vieta, skolotāja Zane.Breča

 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu atklātās angļu valodas 7., 8.klašu olimpiādes rezultāti:

Stefānija Pavlova (7.klase) – 9. vieta, skolotāja Zane Breča

Samanta Līva Avota (8.klase) – 15.vieta, skolotāja Laila Vēvere

 • Tukuma novada fizikas olimpiāde 2015.

Apsveicam Mārtiņu Dambi (10.klase) ar 2.vietu, Ievu Pētersoni (9.a klase) ar 3. vietu, Agnetu Mucenieci (11. klase) ar 3.vietu, Justīni Mežinsku (12.klase) ar 6.vietu un Rudolfu Grasi (9.bklase) ar 9.vietu Tukuma novada fizikas olimpiādē! Paldies sk. Aivaram Jurševskim!

 • Sporta olimpiāde 27. janvārī 2015.

2. klases skolniece – Gerda Sproģe – 1 vieta( 2006. meiteņu konkurencē).
1. klases skolnieks- Reinis Renārs Jonušs – 1.vieta (2007.gadu zēnu konkurencē).

Spota skolotāja Laila Matīsa.

 • Konkurss „Mēs izzinām…” rezultāti

Zemgales vidusskolas Novadpētniecības pulciņš iepazīstināja ar mūsu skolas skolotāju Mareku Lavrinoviču un kļuva par konkursa laureātiem!

 • 41. latviešu valodas un literatūras  olimpiāde

41. latviešu valodas un literatūras 11.,12.klašu olimpiādē Zemgales vidusskolas 11.klases skolniece Karīna Beinaroviča ieguva 7.vietu. Paldies skolotājai B. Reinbergai!

41. latviešu valodas un literatūras 9.klašu olimpiādē Zemgales vidusskolas 9.a klases skolniece Ieva Pētersone ieguva 5.vietu un 8.klases skolnieks Kristiāns Jakubovskis ieguva 7.vietu. Paldies skolotājai L. Vītiņai!

2013.-2014.m.g.

Tukuma novada fizikas olimpiāde 2013.:

 • Ķirse Kristīne 9.klase – 3.vieta
 • Agneta Muceniece  10.klase – atzinība
 • Justīne Mežinska 11.klase – atzinība
 • Jānis Vedļa 12.klase – atzinība

sk. Aivars Jurševskis

 • Tukuma novada vēstures olimpiāde 2013.:

Monta Krista Pētersone  9.klase – 3.vieta

sk. Guntis Skuja

 • Tukuma novada bioloģijas olimpiāde:

Monta Krista Pētersone 9.klase –  1.vieta

Kristīne Ķirse  9.klase –  4. vieta

sk. Zaiga Širina

 • Tukuma novada krievu valodas (svešvaloda) olimpiāde 10.-12.klasēm:

Žanete Terentjeva 12.klase 1.vieta

 sk. Svetlana Brasnujeva

Apsveicam Zemgales vidusskolas komandu ar 3.vietu Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu sporta olimpiādē futbolā 24.09.2013. (1998.g.dz. un jaunāki)
Paldies  Laurim Strautiņam, Martiņam Dambim, Renāram Krieviņam, Renāram Mihailovam, Rūdolfam  Grasim, Raineram Subrim, Jānim Suškovam, Sandim Klāvam, Elvim Olšteinam, sk. Uģim Zvirbulim.

2012.-2013.m.g.

Tukuma (Tukums, Jaunpils, Engure) novada latviešu valodas 3.klasei olimpiādes (28.03.2012.) rezultāti:

Amanda Paula Zagorska3.vieta

Paldies sk. Agitai Ivanovai

 • Tukuma (Tukums, Jaunpils, Engure) novada matemātikas 2.klasei olimpiādes (29.03.2012.) rezultāti:

Ričards Sinkjavičs – 9.vieta

Katrīna Stepanoviča – 13. vieta

Paldies sk. Dainai Grīnvaldei un Ilzei Ķēniņai

 • Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 3. konferences rezultāti:

BIOLOĢIJAS SEKCIJA
Irita Kočane – Atzinība

Darba nosaukums: “Gūpijas un to barošana”
Paldies sk. Zaigai Širinai

 • Tukuma (Tukums, Jaunpils, Engure) novada latviešu valodas 4.klasei olimpiādes (22.03.2012.) rezultāti:

Margarita Baranova – 4. vieta, sk. Ligita Kulmane

 • Tukuma (Tukums, Jaunpils, Engure) novada latviešu valodas 1.klasei olimpiādes (21.03.2012.) rezulāti:

Sintija Mieze – 6. vieta, sk Agita Pavlovska

 • Tukuma  (Tukums, Jaunpils, Engure) novada vizuālās mākslas olimpiādes (12.03.2012.) rezultāti:

1.-2.klašu grupa

Katrīna Elizabete Zvirbule – 1.kl. – 3. vieta

Paldies par piedalīšanos: Amandai Paulai Zagorskai -3.kl, Ksenijai Paulai Kleinhofai – 5.kl., Ievai Pētersonei -6.kl., Reineram Birneram -6.kl., Kristīnei Ķirsei – 7.kl., Margaritai Matuļenko – 9.kl.

Paldies sk. Agitai Pavlovskai!

 • Tukuma (Tukums, Jaunpils, Engure) novada latviešu valodas 2.klasei olimpiādes (09.03.2012.)rezultāti:

Dāvids Dāniels Sniedze – 7. vieta

Ričards Sinkjavičs – 7. vieta

Paldies sk. Ilzei Ķēniņai un Dainai Grīnvaldei

 • 27.03. Tukuma novada skolēnu olimpiāde florbolā meitenēm

Zemgales vidusskolas komanda – 3.vieta

Pētersone Monta, Ķirse Kristīne, Gavare Agnese, Mihailova Agnese, Kārkliņa Krista, Matuļenko Margarita, Suškova Gita, Krauja Amanda

 

 • Tukuma novada skolēnu olimpiādē florbolā zēniem Zemgales vidusskolas komanda – 1. vieta

Blumbergs Ralfs, Gavars Agris, Sigajevs Emīls, Ikvilds Rainers, Stepanovičs Rolands, Strautiņš Lauris, Kozlovskis Kristaps, Mihailovs Renārs

sk. Uģis Zvirbulis

 • Tukuma (Tukums, Jaunpils, Engure) novada latviešu valodas un literatūras 8.-9.kl. olimpiādes 30.01.2012. rezultāti:
  8.kl. Līga Siljāne – 7.vieta
  Paldies par piedālišanos:
  9.kl. Alisei Bičolei
  9.kl. Justīnei Mežinskai
  Paldies sk. Aksanai Strogonovai un Baibai Reinbergai!
 • Apsveicam Zemgales vidusskolas komandu ar 2. vietu Tukuma novada skolēnu olimpiādē florbolā.
  Paldies sk. Uģim Zvirbulim!
 • Tukuma novada fizikas  olimpiādes 20.01.2012. rezultāti:

2. vieta – Jānis Vedļa (10. klase)
4. vieta – Vilhelms Viekalis (11. klase)
4. vieta – Andris Mukāns (12. klase)
9. vieta – Dāvis Kūma (9.a. klase)
11. vieta – Justīne Mežinska (9.a. klase)

Paldies sk. Aivaram Jurševskim!

 • Tukuma (Tukums, Jaunpils, Engure) novada angļu valodas 10.-12.klasei atklātās olimpiādes 26.01.2012. rezultāti:

12.kl. Andris Mukāns I vieta

10.kl. Toms Bondars 10.vieta

12.kl. Iluta Skromane 13.vieta

Paldies sk. Aivaram Treidim un Zanei Straupmanei

 • Tukuma (Tukums, Jaunpils, Engure) novada krievu valodas (svešvalodas) 9.-12.kl. olimpiādes 25.01.2012. rezultāti:

10. kl. Žanete Terentjeva 1.vieta

9.a kl. Justīne Mežinska 1.vieta

10.kl. Jana Kočetova 3.vieta

12.kl. Viktorija Likinceva 4. vieta

9.a.kl. Karīna Kucina 4.vieta

Paldies sk. S. Brasnujevai

 • 29.11.2011  Tukuma novada skolēnu sporta olimpiādē Tautas bumbā – III vieta

Paldies sk. Uģim Zvirbilim!

 • Tukuma novada  bioloģijas olimpiādē

2.vieta 12. klases skolniekam Andrim Mukānam

5.vieta 9.a klases skolniecei Solvitai Avotai

9.vieta 9.a klases skolniecei Justīnei Mežinskai

Paldies skolotājai Zaigai Širinai

Tukuma novada vidusskolu kauss vieglatlētikā

 

Comments are closed.